Select a community to browse its collections.

Norges musikkhøgskole [819]
 • Subtil flersjiktighet. En styrende idé i komposisjonsarbeidet 

  Berg, Anna Linh Nguyen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2023, Master thesis, 2023)
  Jeg har gjennom masteroppgaven vist hvordan jeg har forstått og arbeidet med begrepene subtil flersjiktighet og subtil flertydighet, og ved å vise i noen av mine nyere verk hvordan jeg tenker og arbeider med ideer som er ...
 • Demokrati og medborgerskap i grunnskolens musikkfag. En diskursanalyse av læreplanen i musikk LK20 

  Marti, Paul Hermann Torjesen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2023, Master thesis, 2023)
  Sammendrag - Denne masteroppgaven handler om demokrati og medborgerskap i grunnskolens musikkfag. Med læreplanreformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble demokrati og medborgerskap innført som ett av tre tverrfaglige temaer ...
 • Lek, så skal du finne! Bibelfortellinger på kirkeorgel, tilrettelagt for barn 

  Stubberud, Jon (orges musikkhøgskole. Masteroppgave. Kirkemusikk;2023, Master thesis, 2023)
  Sammendrag - Tittelen på oppgaven, «Lek, så skal du finne», inneholder en invitasjon til barn om å gjøre seg kjent i kirkerommet og utforske orgelet. Jeg ønsker å fokusere på lek som en form for skapende aktivitet og ...
 • Gehørbaserte metoder i nybegynneropplæring 

  Reitehaug, Sjasmin (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2023, Master thesis, 2023)
  Oppsummering - Denne masteroppgaven undersøker hvilke tanker fire musikkpedagoger fra kor-, stryk- og korpsmiljøet har om gehørbasert og notebasert opplæring, kvalitet, kunnskap, kompetanse og profesjon, med fokus på ...
 • Songens funksjonar. Eit intervjustudium om lærarar sine erfaringar med bruk av song i grunnskulen 

  Henriksen, Ingrid Vik (Norges musikkhøgskole. Masteroppgåve. Musikkpedagogikk;2023, Master thesis, 2023)
  Samandrag - Denne masteroppgåva utforskar bruk av song på den norske grunnskulen sitt småtrinn, i andre fag og samanhengar enn musikkfaget. Formålet med studiet er å undersøke lærarar sine erfaringar med bruk av song; ...

View more