• Aural perspectives. On musical learning and practice in higher music education 

   Reitan, Inger Elise; Bergby, Anne Katrine; Jakhelln, Victoria Cecilie; Shetelig, Gro; Øye, Ingunn Fanavoll (NMH-publikasjoner;2013:10, Book; Research report, 2013)
   In this anthology, five Norwegian and two Finnish music educators explore various aspects of aural skills awareness and musical aural training in higher music education. The first three articles focus on aural perspectives ...
  • Barn, musikk, helse 

   Trondalen, Gro (red.); Stensæth, Karette (red.) (NMH-publikasjoner;2012:3, Book; Peer reviewed, 2012)
   Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. ...
  • Barn, musikk, helse 

   Trondalen, Gro (red.); Stensæth, Karette (red.) (NMH-publikasjoner;2012:3, Book; Peer reviewed, 2012)
   Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. ...
  • Becoming musicians. Student involvement and teacher collaboration in higher music education 

   Gies, Stefan; Sætre, Jon Helge (NMH-publikasjoner;2019:7, Book; Peer reviewed, 2019)
   In recent years, student involvement has become a central topic in higher music education. Many argue that students should be the central agents in their own learning processes and that teachers and higher education ...
  • Det klassiske fonogram 

   Simonsen, Tore (NMH-publikasjonar;2008:1, Book; Doctoral thesis, 2008)
   Ved overgangen til en internettbasert, objektløs, digital musikkformidling, er det blitt mulig å betrakte det fysiske, analoge fonogram som representant for en historisk epoke som går mot sin slutt. I løpet av denne epoken ...
  • Educating music teachers in the new millennium. Multiculturalism, professionalism and music teacher education in the contemporary society. A report from a research and development project. 

   Danielsen (red.), Brit Ågot Brøske; Johansen (red.), Geir (NMH-publikasjoner;2012:7, Book; Peer reviewed, 2012)
   This anthology sums up the issues and results of a research and development project at the Norwegian Academy of Music (NAM) called Music Teacher Education between the Institution, the Practicum and the Profession within ...
  • Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste 

   Kielland, Torhild; Solli, Hans Petter; Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2020:2, Book; Others, 2020)
   Personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse ønsker musikkterapi. Flere av dem har hatt stor nytte og glede av musikkterapi. Forskning og erfaringsrapporter dokumenterer at musikkterapi bidrar positivt og ...
  • Gehørtrening i praksis : hva sier fagplanen og hva opplever studentene? 

   Reitan, Inger Elise (NMH-publikasjoner, Book, 2006)
   Background, method and material (Chapter 1–3). The aim of this present study is to examine the ear training/aural training discipline in higher music education, solely based on the students’ experience. It is a fact that ...
  • GRUV : glede, rytme, uttvikling, vekst : en veileder til fri bevegelse til innspilt musikk for barn fra 10 måneder til to år og 11 måneder. 

   Frisk, Rita Strand; Haagaas, Ane Linn (NMH-publikasjoner;2019:2, Book, 2019)
   Beveger barn i norske barnehager seg fritt til ferdiginnspilt musikk i dag? Er dette viktig? Hvordan kan vi legge til rette for dette? GRUV står for Glede, Rytme, Utvikling og Vekst, og denne veilederen gir deg enkle og ...
  • Hekta på musikk 

   Overå, Monika (NMH-publikasjoner;2013:11, Book; Peer reviewed, 2013)
   «Hekta på musikk» handler om musikkterapi med mennesker med rusutfordringer. Boka formidler brukernes erfaringer fra en musikkterapigruppe på en avgiftningsenhet ved Akershus Universitetssykehus. I tillegg til å gi innblikk ...
  • Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? En praktisk handbok 

   Ågedal, Lise Lotte (NMH-publikasjoner;2021:6, Book, 2021)
   Vil du lære mer om hvordan barn kan synge seg til en bedre uttale? Da er denne metodeboken noe for deg. Du lærer om hvorfor sang kan bedre talespråket til barn og hvordan du kan gjennomføre gode sangstunder med vekt på ...
  • I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern 

   Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Book; Peer reviewed, 2016)
   Kan musikk være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan deres deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Bygges tillit og identitet gjennom musikk? Kan musikk være et medium for mestring og sunn ...
  • Look beyond - make a difference. Experiences from a music project in Lebanon 

   Storsve, Vegar R.; Brøske, Brit Ågot (NMH-publikasjoner;2020:4, Book, 2020)
   Look beyond – make a difference tells the story of a fascinating encounter with Muslim cultures as seen on a music project in Lebanon that the Norwegian Academy of Music (NMH) has been running for more than fifteen years. ...
  • Løft blikket, gjør en forskjell. Erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon. 

   Storsve, Vegar; Danielsen, Brit Ågot Brøske (NMH-publikasjoner;2013:9, Book, 2013)
   "Løft blikket – gjør en forskjell" presenterer et spennende møte med muslimske kulturer gjennom et musikkprosjekt i Libanon som Norges musikkhøgskole har arbeidet med i mer enn 10 år. ”Libanonprosjektet” omfatter utvikling ...
  • Music in paediatric hospitals - Nordic perspectives 

   Bonde, Lars Ole; Johansson, Kjersti (NMH-publikasjoner;2020:6, Book; Peer reviewed, 2020)
   Music can be a significant health resource for children and their families in paediatric hospitals. Music therapy, music medicine and other music approaches are developing as part of children’s hospitals in the Nordic ...
  • Music, Health, Technology and Design 

   Stensæth, Karette (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;8, Book; Peer reviewed, 2014)
   Imagine that objects in your home environment – let us say a pillow, a carpet or a toy – became musical and interactive. Do you think that they could offer new ways of playing and being together? Could they even have the ...
  • Musical life stories : narratives on health musicking 

   Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Centre for Music and Health Publication Series;Skriftserie fra Senter for musikk og helse;6, Book; Peer reviewed, 2013)
   Editors’ Preface - This anthology originates from one of the research initiatives of the Centre for Music and Health at the Norwegian Academy of Music. It has been a central aim of the centre, and of this project in ...
  • Musikk etter 22. juli 

   Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Book; Peer reviewed, 2014)
   I boka "Musikk etter 22. juli" skriver ulike forskere om sterke opplevelser knyttet til musikk, som griper oss og gir livet vårt næring, som samler eller forstyrrer oss. Det handler om musikk som overlevelse, og i noen ...
  • Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Book; Peer reviewed, 2009)
   Denne boken er den første norske antologien som omhandler feltet musikk og psykisk helsevern. Hvert av kapitlene representerer et stykke pionerarbeid innen musikkterapien, og viser samtidig at det har skjedd en stor utvikling ...
  • Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Book; Peer reviewed, 2009)
   Denne boken er den første norske antologien som omhandler feltet musikk og psykisk helsevern. Hvert av kapitlene representerer et stykke pionerarbeid innen musikkterapien, og viser samtidig at det har skjedd en stor utvikling ...