• Rom for romanser : om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten 

   Kjølberg, Kristin (NMH-publikasjoner;2010:1, Doctoral thesis, 2010)
   The main topic of this dissertation is concert dramaturgy, and the aim of the research project has been to develop theory of the different aspects of singers´ performance in the song recital. Concert dramaturgy is a ...
  • Rom for romanser : om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten 

   Kjølberg, Kristin (NMH-publikasjoner;2010:1, Doctoral thesis, 2010)
   The main topic of this dissertation is concert dramaturgy, and the aim of the research project has been to develop theory of the different aspects of singers´ performance in the song recital. Concert dramaturgy is a ...
  • Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis : en casestudie 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2009:2, Doctoral thesis, 2009)
   The subject of this dissertation is rhythmic music teaching. "Rhythmic music" is synonymous with "popular music". Rhythmic music teaching is, in short, an oral approach to teaching, where rhythm, participation, movement, ...
  • Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis : en casestudie 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2009:2, Doctoral thesis, 2009)
   The subject of this dissertation is rhythmic music teaching. "Rhythmic music" is synonymous with "popular music". Rhythmic music teaching is, in short, an oral approach to teaching, where rhythm, participation, movement, ...
  • Samarbeidsorganisasjonene i Libanonprosjektet 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Gjennom disse årene hvor Libanonprosjektet har etablert seg er det gradvis utviklet et nettverk av organisasjoner både i Libanon og Norge. Alle samarbeidspartene utgjør en viktig del av prosjektets forutsetninger og er ...
  • Samfunnsmusikkterapi : mellom kvardag og klinikk 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Uttrykket samfunnsmusikkterapi er relativt nytt i den norske musikkterapilitteraturen, medan den tilsvarande engelske termen community music therapy har vore brukt i den amerikanske litteraturen sidan 1960-talet. Etter eit ...
  • Samfunnsmusikkterapi i barnehagen – en anledning til utvidet omsorg? 

   Helle-Valle, Anna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Selv om Norge er et godt land å bo i er det mange barn i Norge som ikke har det godt. En betydelig andel av barnebefolkningen lever utsatt: de lever med belastende erfaringer som vold og omsorgssvikt i nære relasjoner, og ...
  • Sammenfallende linjer 

   Skoglund, Lars (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven skal jeg gi en redegjørelse for flersjiktighet i musikalsk komposisjon. Jeg kommer til å gi en kort historikk med eksempler fra det 20. århundres musikkhistorie og vår egen samtid, og deretter presentere ...
  • Samspill : om musikkterapeuten i kommunen 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva er det som gjør musikkterapi til musikkterapi? Er det selve musikken som har betydning, eller handler dette om musikk i møtet med mennesker som spiller og synger sammen? Blir musikkterapi til i krysningen mellom musikk ...
  • Samspill, sang og trygge bånd. En gruppe førstegangsmødres opplevelser av et musikkterapitilbud på helsestasjonen sammen med barna sine 

   Gaden, Tora Söderström (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2015, Master thesis, 2016-02-18)
   Sammendrag - - Denne masteroppgaven utforsker ni førstegangsmødres opplevelser av å delta i musikkterapigruppe på helsestasjonen sammen med spedbarna sine. Verken mødre eller spedbarn tilhørte risikogrupper. Hovedmålsetting ...
  • Samtale med Bjørg Westby 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Dagny Nesheim Jacobsen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Ellen Boysen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Jorun Mantor 

   Kristiansen, Frode Aass (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Sigrid Hillestad 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Sangen har gitt meg et nytt liv : kor, identitet og helse 

   Balsnes, Anne Haugland (NMH-publikasjoner;2011:3, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen utforskes sammenhenger mellom korsang, identitetsarbeid og helse. I forbindelse med mitt musikkpedagogiske PhD-arbeid gjennomførte jeg en casestudie av amatørkoret Belcanto (Balsnes 2009). Resultatene ...
  • Sangene som samlet oss 

   Varkøy, Øivind (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Det hender at sanger samler og manifesterer felles forståelser av verden hos en gruppe mennesker. Det hender at sanger trøster. Og det hender at sanger virker dannende. I det følgende vil jeg drøfte sangene Til ungdommen ...
  • Sangfaget i folkeskolen i 1930-årene: Mislikt og stagnert 

   Jørgensen, Harald (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Denne artikkelen skal gå inn i sangfagets historie i 1930-årene for å se på fagets anseelse blant elevene, og på noen tapte muligheter for utvikling i disse årene. I årene fram til 1930 hadde faget fått en fast plass i ...
  • Sangpedagogens psykologiske kompetanse. Sangpedagogers og -studenters oppfattede behov for psykologisk kompetanse hos sangpedagoger 

   Due, Vera Margareta With (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2018, Master thesis, 2018)
   Denne masteravhandlingen tar for seg oppfatninger blant sangpedagoger og -studenter om behovet for psykologisk kompetanse hos de førstnevnte. Utgangspunktet for studien var en opplevelse av at denne tematikken er lite ...
  • Sangskriving i rusomsorgen 

   Rødland, Tom Georg (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2013, Master thesis, 2013-08-29)
   The topic of this paper is songwriting as a method in music therapy. I have studied a songwriting project in a care-center for drug abusers. Songwriting in music therapy is described in large studies, as well as in ...