Now showing items 510-529 of 650

  • "Real time planking". En fenomenologisk undersøkelse av representasjonsformer og assosiasjon i jazzmusikeres harmoniske gehør 

   Langfeldt, Ville (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2016, Master thesis, 2017)
   Summary. - This thesis deals with the perceptual and cognitive aspects of harmonic hearing, and contains qualitative research interviews with nine Norwegian jazz musicians of international standing. Through a phenomenological ...
  • En realisering av verket Science Fictions av Bjørn Fongaard, 1. sats 

   Kjelsås, Trond (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkteknologi;2011, Master thesis, 2012-04-26)
   Denne oppgaven handler om hvordan man i 2011 kan ta et uspilt grafisk partitur fra 1964 og fremføre det på en scene. Ikke som et avspillingsverk, slik vanlig praksis var (og fortsatt er) med lydbåndsmusikken på 50- og ...
  • Redaktørenes forord 

   Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter, 2016)
   "I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern" er tittelen på den niende antologien i Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Det å være i overganger – i transitt, mellom til og fra, enten det ...
  • Relational perspectives in the practices of choir directors 

   Bygdéus, Pia (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   ABSTRACT. - Mediating tools in the practices of choir directors - Skills are relational, that is, they are developed in a relationship and interaction with the environment, and through the mediation that takes place ...
  • Relations between educational quality in music teacher education and student's perceptions of identity 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Relations between educational quality in music teacher education and students’ perceptions of identity. Six music education student focus groups of both sexes, with a minimum of two years seniority in Finland, Norway, ...
  • Relationships between entrance tests and exams in music performance and aural-skills at the Norwegian Academy of Music 

   Bergby, Anne Katrine (NMH-publikasjoner;2013:10, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Focusing on aural skills and main instrument performance, the results from entrance tests and exams from 307 bachelor students at the Norwegian Academy of Music were examined to explore a possible connection between test ...
  • Repertoarvalg i klaver biinstrument. En undersøkelse av læreres begrunnelse for valg av repertoar i klaver biinstrumentundervisning på videregående 

   Gjøstøl, Ole (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2015, Master thesis, 2016-02-18)
   Sammendrag - Å være lærer innebærer å måtte ta stilling til hva som skal være innhold i undervisningen. Repertoar er en sentral del av innholdet i biinstrumentundervisning på videregående. Denne oppgaven forsøker å rette ...
  • Research and research education in music – disciplinary or interdisciplinary approach? 

   Schei, Tiri Bergesen; Espeland, Magne; Stige, Brynjulf (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The main purpose of this article is to contribute to a discussion about the future of research and research education in music. The multiple existing traditions of music research constitute a rich resource. Increasingly ...
  • Rethinking music activities in preschool. Exploring links between conceptions of the child and conceptions of music 

   Wassrin, Maria (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- Music in preschool is mostly performed as singing-events in the form of circle-time, over which children do not have much influence. This article argues that research on music education in preschool often has ...
  • Ricoeurs teori om fortellingens trefoldige mimesis og narrativ tilnærming til musikkpedagogisk forskningspraksis 

   Østern, Anna-Lena; Angelo, Elin (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- Ricoeur’s theory about the threefold mimesis of narrative, and narrative approach to music education research practice. --- Narrative approaches are increasing within music education research. Following ...
  • The role of music in music education research : reflections on musical experience 

   Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner; 2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   First in this article the role of theories of musicology in music education research is considered. Second, the case in point is examined where the focus of music education research is brought bo bear directly on music ...
  • Rom for romanser : om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten 

   Kjølberg, Kristin (NMH-publikasjoner;2010:1, Doctoral thesis, 2010)
   The main topic of this dissertation is concert dramaturgy, and the aim of the research project has been to develop theory of the different aspects of singers´ performance in the song recital. Concert dramaturgy is a ...
  • Rom for romanser : om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten 

   Kjølberg, Kristin (NMH-publikasjoner;2010:1, Doctoral thesis, 2010)
   The main topic of this dissertation is concert dramaturgy, and the aim of the research project has been to develop theory of the different aspects of singers´ performance in the song recital. Concert dramaturgy is a ...
  • Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis : en casestudie 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2009:2, Doctoral thesis, 2009)
   The subject of this dissertation is rhythmic music teaching. "Rhythmic music" is synonymous with "popular music". Rhythmic music teaching is, in short, an oral approach to teaching, where rhythm, participation, movement, ...
  • Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis : en casestudie 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2009:2, Doctoral thesis, 2009)
   The subject of this dissertation is rhythmic music teaching. "Rhythmic music" is synonymous with "popular music". Rhythmic music teaching is, in short, an oral approach to teaching, where rhythm, participation, movement, ...
  • Samarbeidsorganisasjonene i Libanonprosjektet 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Gjennom disse årene hvor Libanonprosjektet har etablert seg er det gradvis utviklet et nettverk av organisasjoner både i Libanon og Norge. Alle samarbeidspartene utgjør en viktig del av prosjektets forutsetninger og er ...
  • Samfunnsmusikkterapi : mellom kvardag og klinikk 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Uttrykket samfunnsmusikkterapi er relativt nytt i den norske musikkterapilitteraturen, medan den tilsvarande engelske termen community music therapy har vore brukt i den amerikanske litteraturen sidan 1960-talet. Etter eit ...
  • Samfunnsmusikkterapi i barnehagen – en anledning til utvidet omsorg? 

   Helle-Valle, Anna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Selv om Norge er et godt land å bo i er det mange barn i Norge som ikke har det godt. En betydelig andel av barnebefolkningen lever utsatt: de lever med belastende erfaringer som vold og omsorgssvikt i nære relasjoner, og ...
  • Sammenfallende linjer 

   Skoglund, Lars (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven skal jeg gi en redegjørelse for flersjiktighet i musikalsk komposisjon. Jeg kommer til å gi en kort historikk med eksempler fra det 20. århundres musikkhistorie og vår egen samtid, og deretter presentere ...
  • Samspill : om musikkterapeuten i kommunen 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva er det som gjør musikkterapi til musikkterapi? Er det selve musikken som har betydning, eller handler dette om musikk i møtet med mennesker som spiller og synger sammen? Blir musikkterapi til i krysningen mellom musikk ...