• Musikkterapi og flow. En diskusjon omkring en mulig utdypning av musikkterapien 

      Nilsen, Gunvor Bøylestad (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2010, Master thesis, 2012-05-31)
      Denne masteroppgaven diskuterer om teori om flow kan utdype musikkterapien. Gjennom en kvalitativ, hermeneutisk teoristudie blir dette temaet drøftet. De teoretiske perspektivene som danner grunnlag for diskusjonen er fra ...