• Kunnskapsformer og kunnskapssyn i læreplanene for musikkfaget i L97 og K06 

      Tøllefsen, Silje Bræck (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2013, Master thesis, 2014-10-08)
      Problemstillingen er todelt, med fokus på både kunnskapssyn og kunnskapsformer. Den vil besvares ved en analyse av ”Læreplanverket for den 10-­årige grunnskolen”, L97 og ”Kunnskapsløftets læreplan”, K06. Det er i all ...