• Klangen av historie. Verk og fortolkning hos Nikolaus Harnoncourt 

      Bernhardt, Emil (NMH-publikasjoner;2021:1, Doctoral thesis, 2021)
      Sammendrag Den østerrikske dirigenten Nikolaus Harnoncourt (1929–2016) og hans fortolkningspraksis i vid forstand utgjør sentrum i denne studien. Tilnærmingen er ikke primært biografisk, verkanalytisk eller historisk, ...