• Når musikk skaper nye bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn 

      Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Denne teksten handler om hvordan musikk kan skape nye bevegelsesmuligheter i kroppslige og mentale fastlåste reaksjonsmønstre hos barn og unge etter traumatiske hendelser. Den knytter an til Even Ruuds begrep handlemuligheter ...