• Professor Andersen og vi. Om musikk, eksistens og møtetenkning 

      Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Denne teksten kretser omkring Otto Friedrich Bollnows eksistenspedagogiske tenkning. Møte-begrepet står sentralt. Det er tre grunner til dette. For det første kan begrepet være særlig aktuelt når troen på det saliggjørende ...