• En realisering av verket Science Fictions av Bjørn Fongaard, 1. sats 

      Kjelsås, Trond (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkteknologi;2011, Master thesis, 2012-04-26)
      Denne oppgaven handler om hvordan man i 2011 kan ta et uspilt grafisk partitur fra 1964 og fremføre det på en scene. Ikke som et avspillingsverk, slik vanlig praksis var (og fortsatt er) med lydbåndsmusikken på 50- og ...