• Felles aktivitet som læringsarena 

      Eggen, Anne Torø (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
      Artikkelen skal handle om felles aktivitet som læringsarena i musikkterapi. Jeg spør meg hvordan felles aktivitet kan belyse ressursene hos det multifunksjonshemmede barnet, utvikle grunnleggende læreforutsetninger hos den ...