• Mental trening innenfor øving på jazzsaksofon 

      Bredeveien, Ida Rønshaugen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2016, Master thesis, 2016-09-27)
      Sammendrag. - Temaet for denne oppgaven er mental trening innenfor øving på jazzsaksofon. Min problemstilling er Hvordan bruker profesjonelle jazzsaksofonister mental trening i øving på instrumentet? Og underproblemstillingen ...