• Musikkterapi og like handlemuligheter. Med rettighetsperspektiv på agendaen 

      Rolvsjord, Randi (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
      I denne teksten tar jeg utgangspunkt i Ruuds definisjon av musikkterapi. Jeg utdyper betydningen av rettighetsperspektivet som jeg mener er implisitt, og drøfter rettighetsproblematikk som denne definisjonen aktualiserer. ...