• Nevrobiologisk grunnlag for musikkterapi 

      Borchgrevink, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Mange som er kandidater for musikkterapi har redusert funksjonsevne på grunn av en eller annen form for hjernefunksjonssvikt. Kunnskap om hjernen er derfor nødvendig for å vurdere personens funksjonsprofil (funksjonsevne ...