• Musikkterapi : et relasjonelt perspektiv 

      Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Denne teksten fokuserer et relasjonelt perspektiv, og søker å utforske en slik teoretisk ramme i møte med musikkterapeutiske prosesser. 2 Det relasjonelle synet som presenteres i denne teksten er inspirert av fenomenologisk ...