• Multiple former i Debussys La mer 

      Adeler, Jørgen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2013, Master thesis, 2013-09-04)
      Denne oppgaven er et forsøk på å beskrive formen i Debussys La Mer, så vel fra et analytisk som fra et estetisk ståsted - et forsøk på holde mellom hendene en musikk som er så rik og sanselig, så subtil og kompleks at den ...