• Follo-piloten 2013-2018. Rapport fra første periode 

      Bjøntegaard, Bjørg J. Bjøntegaard (NMH-publikasjoner;2018:3, Report, 2018)
      SAMMENDRAG Follo-regionen består av følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Alle kommunene har kulturskoler. Kulturskolene i Follo har til sammen 3200 elever og varierer i størrelse fra ...