• Felles aktivitet som læringsarena 

   Eggen, Anne Torø (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen skal handle om felles aktivitet som læringsarena i musikkterapi. Jeg spør meg hvordan felles aktivitet kan belyse ressursene hos det multifunksjonshemmede barnet, utvikle grunnleggende læreforutsetninger hos den ...
  • Musikk, helse, multifunksjonshemming 

   Stensæth, Karette; Eggen, Anne Torø; Frisk, Rita Strand (NMH-publikasjoner;2010:2, Book; Peer reviewed, 2010)
   Gruppen mennesker denne boken omtaler blir kalt sårbare. Like fullt handler boken om det sårbare i oss alle. For det sårbare i oss utfordres når vi setter oss selv i spill både personlig, musikalsk og relasjonelt, enten ...
  • Musikk, helse, multifunksjonshemming 

   Stensæth, Karette; Eggen, Anne Torø; Frisk, Rita Strand (NMH-publikasjoner;2010:2, Book; Peer reviewed, 2010)
  • Å være, sammen. Tre fortellinger om musikkterapi med elever med multifunksjonshemning 

   Eggen, Anne Torø (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Beskrivelse av tre situasjoner som illustrasjon av viktigheten av å forsøke å nullstille seg i møte med det enkelte barn, gang på gang, selv etter flere år sammen, med daglige møter. Jeg har som målsetting i mitt arbeid å ...