• Musikkterapeutene som profesjonsgruppe i Norge 

      Hodne, Ingrid Humstad (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Høsten 2006 ble det foretatt en spørreundersøkelse av musikkterapeuter som er utdannet og jobber i Norge. Undersøkelsen la grunnlaget for min masteroppgave som ble ferdigstilt våren 2007 (Hodne 2007). Formålet bak ...