• Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste 

      Kielland, Torhild; Solli, Hans Petter; Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2020:2, Book; Others, 2020)
      Personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse ønsker musikkterapi. Flere av dem har hatt stor nytte og glede av musikkterapi. Forskning og erfaringsrapporter dokumenterer at musikkterapi bidrar positivt og ...