• Hva er legitim forskning ved norske musikkonservatorier? Teoretiske, empiriske og historiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I kapitlets tittel spør vi hva som er legitim forskning ved norske musikkonservatorier. Ut fra våre funn synes det som om den dominerende tendensen innen akademisering eller gentrifisering av populærmusikk i konservatoriesektoren ...
  • Musikkfagets effekter og verdier 

   Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Chronicle, 2019-09)
   Musikkens egenverdi må være hovedargumentet for å ha musikkfaget i skolen. Det er farefullt å begrunne musikkfaget med annen nytteverdi, skriver Petter Dyndahl, Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen, professorer ved ...
  • Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni? 

   Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten tar utgangspunkt i det Even Ruud har skrevet om henholdsvis øving og identitet, noe som viser at han alltid har ansett musikk for å være et svært betydningsfullt anliggende for individ, samfunn og kultur. I ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 14 

   Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2013:1, Book; Peer reviewed, 2013)
   The present volume 14 of Nordic Research in Music education Yearbook includes thirteen articles. The articles introduce a wide variety of themes and approaches that reflects the extensive scope of the present interests of ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 15 

   Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2014:8, Book; Peer reviewed, 2014)
   The Nordic Network of Research in Music Education (NNMPF) celebrates its 20th anniversary in 2014. The network was founded in January 1994 when it launched its first Nordic conference at Schaeffergaarden in Copenhagen. ...
  • The professional development of music teachers. Understanding the music teacher as a professional and as a competency nomad 

   Nielsen, Siw Graabræk; Westby, Inger Anne (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The Danish educator John Kreisler (2007) introduced the concept "competency nomad" in order to grasp what it means to be a professional teacher today amidst changes in the dominant conditions of society. This paper discusses ...
  • Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Book; Peer reviewed, 2017-12)
   Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver (Educational Research in Music: Perspectives from didaktik, sociology and philosophy) er første volum i en ny skriftserie fra Senter for ...
  • Verden inn i musikkutdanningene. Utfordringer, ansvar og muligheter 

   Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2021:2, Book; Peer reviewed, 2021)
   Hva innebærer «aktiv dialog med omverdenen» i høyere musikkutdanning? Og hva skjer når «verden», gjennom slik dialog, slipper inn i musikkutdanningene? I denne antologien diskuteres det bredere formidlings- og samhandlin ...