• Hekta på musikk 

      Overå, Monika (NMH-publikasjoner;2013:11, Book; Peer reviewed, 2013)
      «Hekta på musikk» handler om musikkterapi med mennesker med rusutfordringer. Boka formidler brukernes erfaringer fra en musikkterapigruppe på en avgiftningsenhet ved Akershus Universitetssykehus. I tillegg til å gi innblikk ...