• Sammenfallende linjer 

      Skoglund, Lars (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven skal jeg gi en redegjørelse for flersjiktighet i musikalsk komposisjon. Jeg kommer til å gi en kort historikk med eksempler fra det 20. århundres musikkhistorie og vår egen samtid, og deretter presentere ...