• Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste 

   Kielland, Torhild; Solli, Hans Petter; Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2020:2, Non-fiction monograph, 2020)
   Personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse ønsker musikkterapi. Flere av dem har hatt stor nytte og glede av musikkterapi. Forskning og erfaringsrapporter dokumenterer at musikkterapi bidrar positivt og ...
  • Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern 

   Solli, Hans Petter (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   I denne teksten vil jeg se nærmere på hvordan musikkterapi kan integreres som en del av standard behandling i psykisk helsevern. Jeg vil gjøre dette ved først å skissere utviklingen innen psykisk helsearbeid de siste ...