• Hva er «Libanonprosjektet»? Prosjektutvikling, innhold, deltagere og håp for framtida 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   I dette kapitlet skal jeg prøve å gi en oversikt over hvordan «Libanonprosjektet» har utviklet seg fram til i dag, hovedinnholdet i musikkdelen, hvem som er involvert i prosjektet og noen tanker og ideer for utvikling i ...
  • KAMP- i Libanon. Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH 

   Storsve, Vegar R.; Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Siden 2005 har studenter fra Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (KAMP) ved Norges musikkhøgskole deltatt i et praksisprosjekt i Libanon. Praksisen i Libanon består av tre hoveddeler: musikkundervisning med barn og unge i ...
  • The Lebanon project as a master’s thesis theme 

   Storsve, Vegar R.; Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2020:4, Chapter, 2020)
   The current master’s programmes at the Norwegian Academy of Music (NMH) cover many subjects. The first programmes were introduced in the 1970s and included performance studies only. In the beginning of the 1980s, the Diploma ...
  • Libanonprosjektet som mastertema i musikkpedagogikk 

   Storsve, Vegar R.; Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Masterstudiene på Norges musikkhøgskole favner bredt og har mange nedslagsfelt. Masterarbeid om musikkformidling har vært utført både innenfor musikkpedagogikk (Sætre, 1994) og studieretningen for utøving med teoretisk ...
  • Look beyond - make a difference. Experiences from a music project in Lebanon 

   Storsve, Vegar R.; Brøske, Brit Ågot (NMH-publikasjoner;2020:4, Book, 2020)
   Look beyond – make a difference tells the story of a fascinating encounter with Muslim cultures as seen on a music project in Lebanon that the Norwegian Academy of Music (NMH) has been running for more than fifteen years. ...
  • NMH student music teachers in Lebanon. Professional placement for bachelor students on the music education programme at the NMH 

   Storsve, Vegar R.; Brøske, Brit Ågot (NMH-publikasjoner;2020:4, Chapter, 2020)
   Ever since 2005 bachelor students on the music education programme at the Norwegian Academy of Music (NMH) have been travelling to Lebanon to take part in a professional placement program. The placement in Lebanon is made ...
  • Partner organizations in the Lebanon Project 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2020:4, Chapter, 2020)
   As the Lebanon Project has consolidated itself over the years, a network including both Lebanese and Norwegian organizations has gradually evolved. All the partners are important for the project’s goals as well as the ...
  • Samarbeidsorganisasjonene i Libanonprosjektet 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Gjennom disse årene hvor Libanonprosjektet har etablert seg er det gradvis utviklet et nettverk av organisasjoner både i Libanon og Norge. Alle samarbeidspartene utgjør en viktig del av prosjektets forutsetninger og er ...
  • What is the Lebanon project? Project development, content, participants and future aspirations 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2020:4, Chapter, 2020)
   The music activities in Rashidieh have developed over a period of 15 years, and this has been a central part of and the most stable arena for professional placement in Lebanon for NMH student music teachers since 2005. In ...