• Klang som medium for musikk 

      Yggeseth, Steinar (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
      Innledning. - Hovedproblemstillingen i mitt prosjekt har vært et forsøk på å utvikle et uttrykk basert på klang, i motsetning til tonehøyder. Hva skiller det å komponere med lyd fra det å komponere med toner? Jeg har ...