• Musikkterapi for å skape samanheng i fosterbarn sine nettverk 

      Mandal, Ane Bergset; Bergset, Liv-Jorun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
      I denne teksten vil vi beskrive erfaringar frå musikkterapi som ein integrert del av eit oppfølgingstilbod for barn og unge i fosterheim. Mange ungdomar som bur i fosterfamilie kan oppleve å ha eit fragmentert nettverk. ...