• «Hot rhythms»: Rytmisk musikk som den vestlige rasjonalitetens andre 

   Danielsen, Anne (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen problematiserer den rollen svart rytmisk musikk har spilt innenfor populærmusikkfeltet i etterkrigstiden. Den begynner med en gjennomgang av den historiske bakgrunnen for forestillingen om svart rytme som ...
  • Music, media and technological creativity in the digital age 

   Danielsen, Anne (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Keynote on the 20th conference of the Nordic Network for Research in Music Education: “Technology and creativity in music education”. - March 8–10, 2016, Hedmark University College, Hamar, Norway The creative use of new ...