• Erfaringer fra utdanningsprogrammet X-art 

   Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   En av målsettingene for Libanonprosjektet1 er å utvikle kulturtilbud for barn og unge i de palestinske flyktningleirene i Sør-Libanon, samt å fremme bruken av forskjellige former for kunst og kultur i libanesiske skoler. ...
  • KAMP- i Libanon. Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH 

   Storsve, Vegar R.; Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Siden 2005 har studenter fra Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (KAMP) ved Norges musikkhøgskole deltatt i et praksisprosjekt i Libanon. Praksisen i Libanon består av tre hoveddeler: musikkundervisning med barn og unge i ...
  • Tidligere FoU-virksomhet i Libanonprosjektet 

   Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Gjennom denne antologien presenteres og synliggjøres Libanonprosjektet som et utviklingsprosjekt gjennom mer enn 10 år, der det har vært utarbeidet årlige rapporter som beskriver aktivitetene og aksjonene som har vært ...