• Humor og musikkterapi 

      Hermundstad, Bjørn Anders (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Jeg har ved hjelp av kvalitative forskningsintervjuer forsøkt å kartlegge humor i musikkterapien, under norske forhold, får jeg legge til. Seks informanter har gitt meg til sammen åtte timer på minidisk med tanker, ...