• Musikkterapien møter Marte Meo-metoden 

      Isene, Ingun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Etter å ha jobbet som musikkterapeut i forhold til barn og unge med spesielle behov fra slutten av 80- til midten av 90- årene, skiftet også jeg rolle og funksjon fra å jobbe direkte med elever/klienter, til å være veileder ...