• Vinger mot frihet 

      Larsen, Marit Elfström (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
      Henrik kom til vår skole da han var tolv år. Han hadde autismediagnose og atferdsvansker. Ved skolestart viste han alvorlig sinne mot seg selv og andre. Som syvåring ble han testet, og man registrerte at Henrik hadde trekk ...