• Frå gymsal til Garage. Samfunnsmusikkterapi på DPS 

      Lydvo, Øystein (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
      Dette er historia om bandet Funny Hearts, som var eit musikkterapitilbod på eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) i tre år. Det som skil Funny Hearts frå andre musikkterapiband eg har jobba med i psykisk helsevern, er at ...