• Improvisasjon i et dialogisk kommunikasjonsperspektiv 

      Tønsberg, Gro E. Hallan (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
      Denne artikkelen handler om et dialogisk kommunikasjonsperspektiv. For å beskrive hva som legges i dette, vil jeg utforske teoretiske aspekter ved improvisasjon, det vil her si improvisasjon som samspillkunst og dens ...