Show simple item record

dc.contributor.authorHorgen, Turid
dc.date.accessioned2012-02-29T14:46:55Z
dc.date.available2012-02-29T14:46:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKapittel i boken: Musikk, helse, multifunksjonshemmingno_NO
dc.identifier.isbn978-82-7853-065-8
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172265
dc.description.abstractMilla, sammen med andre barn jeg har møtt, skal være guide til tema for denne artikkelen. Jeg har møtt barna som lærer, deretter som rådgiver inn mot barnehager og skoler. Erfaringsbakgrunnen min er knyttet til hvordan vi kan skape en utviklende og god barnehage- eller skolehverdag for barn som Milla. Med dette mener jeg mer presist hvordan enhver daglig handling sammen med barnet kan gå godt, og hvordan vi kan lete fram handlinger med felles aktiviteter som skaper engasjement og gjerne glede. For barnet med multifunksjonshemming er dette avgjørende, både når det gjelder kvaliteten på dagen og når det gjelder selvoppfatning og læring. Det er i lys av dette jeg skriver om ansvar, og i forhold til det, om moralske og etiske utfordringer og dilemma. Dermed blir moral og etikk betegnelser på menneskesynet, verdier, forestillinger, osv.; «det» som styrer blikket, ørene og hendene våre i møtet med barnet med multifunksjonshemming. Til grunn for dette ligger forståelsen at relasjonen og interaksjon mellom «oss to» er sentralt i utvikling og læring. Hensikten er å lete etter mulighetene og utviklingspotensialet for barnet. Innenfor rammene til denne artikkelen er fokus på utfordringene. Når det gjelder muligheter og utviklingspotensial er det bare konturer jeg kan skissere. Utfordringene belyses gjennom å drøfte en rekke forståelsesformer og forhold i lys av situasjonen til barna med multifunksjonshemming. Det gjelder menneskesyn, profesjonsetikk, jeg-du-relasjonen og den estetiske bevisstheten, samt betydningen av følelsesmessig involvering og forståelse av kropp, helse og fagutvikling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskoleno_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2010:2
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for musikk og helse;3
dc.subjectmusikkterapino_NO
dc.subjectmultifunksjonshemningno_NO
dc.subjectbarnno_NO
dc.subjectprofesjonsetikkno_NO
dc.titleÅ sette seg selv i spill: Om ansvar, moral, etikk og utfordringer i møtet med barn med multifunksjonshemmingno_NO
dc.typeChapterno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113no_NO
dc.source.pagenumberS. 5-22no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record