Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAdeler, Jørgen
dc.date.accessioned2013-09-04T14:08:57Z
dc.date.available2013-09-04T14:08:57Z
dc.date.issued2013-09-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172566
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteorino_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er et forsøk på å beskrive formen i Debussys La Mer, så vel fra et analytisk som fra et estetisk ståsted - et forsøk på holde mellom hendene en musikk som er så rik og sanselig, så subtil og kompleks at den synes å glippe mellom fingrene så snart man forsøker. Wolfgang Dömling, Roy Howatt, Jean Barraqué og Simon Trezise regner jeg som mine primærkilder i dette masterarbeidet. De representerer til sammen en stor bredde i tilnærmingen til La Mer. Samtidig ble det tydelig for meg i min egen omgang med verket og disse tekstene at det var aspekter ved musikken som ikke var blitt kommentert, og som fortjente mer oppmerksomhet. Disse aspektene gikk på strukturelle detaljer, samtidig som de gikk på større konseptuelle måter å forstå formdannelsen på. Likeledes mente jeg at aspekter ved orkestreringen var blitt oversett, aspekter som ville vise seg å ha så vel en strukturerende som en formskapende funksjon. Disse aspektene kunne dermed være interessante, ikke bare fra et teoretisk/satsteknisk-ståsted, men også som et utgangspunkt for en videre diskusjon av Debussys estetikk. Utover i arbeidet med masteroppgaven ble jeg også opptatt av skillet mellom en teknisk-reduksjonistisk partituranalyse, og en mer fenomenologisk, erfart konsepsjon av verket. Jeg ville betrakte den andre siden ved dette verket, forsøke å beskrive aspekter som ikke kan pekes på konkret i et notebilde, men som ikke desto mindre fremstår som fullt så virkelige. Tanken var at jeg da ville kunne favne verket bredere, og at en slik betraktning kunne stå som et supplement til formanalysen. Et aspekt ved Debussys musikk som alltid har fascinert meg, og som innbyr til en fenomenologisk betraktning er tidsopplevelsen, hvordan tiden moduleres på alle tenkbare måter i musikken. Tiden og dens relasjon til form i La Mer vokste derfor ut til eget kapittel, det første i den estetiske delen av denne oppgaven. I det andre kapittelet av oppgavens estetiske del ønsket jeg å komme med et bidrag til den evige polemikken rundt isme-betegnelsen av Debussys estetikk; Impresjonist eller Symbolist? Her ville jeg knytte det hele sammen: Ved å trekke slutninger om Debussys estetikk på grunnlag av funn jeg hadde gjort i formanalysen og i kapittelet om tid, kunne jeg heve blikket til et høyere plan der også historiske/kunsthistoriske og idémessige faktorer kunne inngå i syntesen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2013
dc.subjectmusikkteorino_NO
dc.subjectDebussyno_NO
dc.titleMultiple former i Debussys La merno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music theory: 112no_NO
dc.source.pagenumber[vi], 79 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel