• Teaching about practising 

   Jørgensen, Harald (Ed.) (NMH-publikasjoner;2015:5, Book; Working paper, 2015)
   Practising is essential to performance students, and as a part of their education, they must be taught how to practice with quality. This report shows some of the results from the project “Teaching of Practising”, a project ...
  • Undervisning i øving. Rapport 1 fra prosjekt ved Norges musikkhøgskole 

   Jørgensen, Harald (red.) (NMH-publikasjoner;2015:5, Book; Working paper, 2015)
   Øving er en vesentlig aktivitet for utøvende studenter, og som en del av utdanningen skal de veiledes om hvordan de kan øve med kvalitet. I denne rapporten vises noen resultater av prosjektet Undervisning i øving, et ...