• Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi 

      Trondalen, Gro; Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse, Book; Peer reviewed, 2008)
      Første delen av denne antologien setter fokus på teorier og refleksjoner knyttet til forskjellige sider ved musikkterapi som fag. Da musikkterapien ble institusjonalisert på syttitallet var det ved å ta utgangspunkt i de ...