Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRødland, Sunniva
dc.date.accessioned2016-01-26T13:56:31Z
dc.date.available2016-01-26T13:56:31Z
dc.date.issued2016-01-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374921
dc.descriptionStipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har finansiert prosjektet. - The Norwegian Artistic Research Programme has funded the project. - This is a slightly revised version. The language has been somewhat improved, but the content has not been changed from the Disputation. - Dette er en lettere revidert versjon. Språket er blitt finpusset litt, men innholdet er uforandret fra disputasen.nb_NO
dc.description.abstractABSTRACT: Sunniva Rødland's artistic research project Let the Harp Sound - Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary music makes its inquiries through artistic activity such as performances or creative processes. In this project, Rødland aims to broaden the position of the harp as an instrument in contemporary music. Through multiple performances of modern repertoire, composer collaborations, and new works specifically commissioned for the project, Rødland seeks to challenge pre-supposed ideas of the harp, thereby encouraging a new look at the instrument. As a result, Let the Harp Sound! reflects upon the musician's role in composer-musician collaborations. The project also involves explorations of the concert format, use of electronics, multimedia concerts, interdisciplinary performances, and improvisation. The artistic result of Let the Harp Sound! consists of over 40 performances by Rødland throughout the project period. These performances include nine world premieres and collaborations with ensembles such as the Norwegian Wind Ensemble, Ensemble Ernst, and Nidaros Girls Choir. The main artistic result was presented at a final concert in Kulturkirken Jakob in 2012, and through two recordings. Video and recordings of performances can be found at www.sunnivawettre.com. The critical reflection contains Rødland's own reflections on the processes, performances and composer collaborations. The appendix consists of Rødland's conversations with the harpists Judy Loman, Godelieve Schrama, Elisabeth Sønstevold and Willy Postma, about their experiences and views on playing contemporary music and working with composers. Rødland's reference lists include 170 compositions and 90 published recordings of modern/contemporary music for harp. - The Norwegian Artistic Research Programme has funded the project. - Further information is available at www.sunnivawettre.com. - . - . - . - . NORSK SAMMENDRAG: Let the Harp Sound er Sunniva Rødlands stipendiatprosjekt, med undertittelen Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary music. Rødlands mål med dette prosjektet er å utvide harpens posisjon som et virkemiddel i samtidsmusikken. Ved hjelp av et mangfold av framføringer av moderne repertoar, komponistsamarbeid og nye bestillingsverker for prosjektet, søker Rødland å utfordre gjengse forestillinger om harpe og dermed oppmuntre til et nytt blikk på instrumentet. Som et resultat reflekterer prosjektet over musikerens rolle i komponist-musikersamarbeid. Prosjektet omfatter også undersøkelser av konsertformatet, bruk av elektronikk, multimediakonserter, tverrfaglige forestillinger og improvisasjon. Det kunstneriske resultat av Rødlands prosjekt består av over 40 forestillinger holdt gjennom hele prosjektperioden. Inkludert blant disse er blant annet ni verdenspremierer og samarbeid med ensembler som Det Norske Blåseensemble, Ensemble Ernst og Nidaros Jentekor. Hovedresultatene av prosjektet ble presentert på en avslutningskonsert i Kulturkirken Jakob i 2012, og gjennom to innspillinger. Video og opptak av forestillinger foreligger på www.sunnivawettre.com. Prosjektets "Critical Reflection" inneholder Rødlands egne vurderinger vedrørende prosesser, forestillinger og komponistsamarbeid. Vedlegget til denne teksten inneholder Rødlands samtaler med harpistene Judy Loman, Godelieve Schrama, Elisabeth Sønstevold og Willy Postma, om deres syn på å spille samtidsmusikk og samarbeide med komponister. Rødlands referanselister omfatter 170 komposisjoner og 90 publiserte opptak av moderne musikk / samtidsmusikk for harpe. Du kan finne mer informasjon på Sunnivas egne nettsider www.sunnivawettre.com. - Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har finansiert prosjektet.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectharpnb_NO
dc.subjectsteen-andersennb_NO
dc.subjectadderleynb_NO
dc.subjecttorvundnb_NO
dc.subjecthellsteniusnb_NO
dc.subjectmultimedianb_NO
dc.subjectharpenb_NO
dc.subjectnorwegian contemporary musicnb_NO
dc.subjectnorsk samtidsmusikknb_NO
dc.subjectmusician-composernb_NO
dc.subjectmedskapendenb_NO
dc.subjectelectric harpnb_NO
dc.subjectelectro-accoustic harpnb_NO
dc.subjectcompositionnb_NO
dc.subjectcomposernb_NO
dc.subjectcommissionsnb_NO
dc.subjectnew musicnb_NO
dc.subjectmodern harpnb_NO
dc.subjectexperimental musicnb_NO
dc.subjectartistic researchnb_NO
dc.subjectkunstnerisk utviklingsarbeidnb_NO
dc.subjectlet the harp soundnb_NO
dc.subjectsunniva rødland wettrenb_NO
dc.titleLet the Harp Sound! Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary musicnb_NO
dc.typeResearch report
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Alternative musicology: 119nb_NO
dc.source.pagenumber154 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel