Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIllevold, Bente
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-09-27T08:23:17Z
dc.date.available2016-09-27T08:23:17Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410885
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemnenb_NO
dc.description.abstractSummary. - This thesis deals with Norwegian performance practice on euphonium, illuminated through military music. The thesis purpose is to examine the instrument's history and use in Norway, together with the context of modern performance practice. Traditions linked to Norwegian military music is a central part of the task, because it is the only professional workplace for the euphonium player. The work is of hermeneutical and phenomenological character, and theoretical perspectives are sourced from philosophers as Hans-Georg Gadamer and Michael Polanyi. The thesis combines methods of historical research, qualitative interviews, informant correspondence and personal reflections as a performer. The main research informants are Bjørn Bogetvedt, Hans Andreas Kjølberg, Sverre Olsrud and Geir Davidsen, all key performers in the current professional environment. The thesis also contains a list with historical repertoire used in Norway, and a CD with recording of several Norwegian euphonium players.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag. Denne oppgaven omhandler norsk utøverpraksis på eufonium, belyst gjennom militærmusikk. Oppgavens formål er å undersøke instrumentets historikk og bruk her til lands, og se dette i sammenheng med dagens utøverpraksis. Tradisjoner knyttet til norsk militærmusikk utgjør en sentral del av oppgaven, da dette er eufonistens eneste profesjonelle arbeidsplass. Arbeidet er av hermeneutisk og fenomenologisk karakter, og teoretiske perspektiver er hentet fra filosofer som Hans-Georg Gadamer og Michael Polanyi. Kombinasjoner av historiske undersøkelser, kvalitative forskningsintervju, informantsamtaler og egne refleksjoner som utøver utgjør den metodiske tilnærmingen. Oppgavens hovedinformanter er Bjørn Bogetvedt, Hans Andreas Kjølberg, Sverre Olsrud og Geir Davidsen, som alle er sentrale utøvere i dagens profesjonelle miljø. Oppgaven inneholder også en liste med historisk repertoar brukt i Norge, samt en CD med opptak av flere norske utøvere på instrumentetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2016
dc.subjecteufoniumnb_NO
dc.subjectforsvarets musikknb_NO
dc.subjectutøverpraksisnb_NO
dc.subjectmilitærmusikknb_NO
dc.titleEufonium i Norge : tradisjon og innovasjon. En undersøkelse av norsk utøverpraksis på eufonium belyst gjennom Forsvarets musikk og fire kvalitative intervjuer.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music history: 111nb_NO
dc.source.pagenumber115 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel