Show simple item record

dc.contributor.authorWestby, Inger Anne
dc.date.accessioned2018-01-04T10:15:57Z
dc.date.available2018-01-04T10:15:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationI: Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver, s. 115-125nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7853-239-3 (pdf)
dc.identifier.issn2535-4515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475554
dc.description.abstractBakgrunnen for denne teksten er interesse for hva slags kompetanse nyutdannede musikkpedagoger trenger i møte med et sammensatt yrkesfelt. Fokus i yrkesfeltet er kulturskolelærerollen, og her avgrenset til kulturskolelæreren som underviser i musikk. Musikkopplæring og -undervisning i norske kommuner foregår i dag både i grunnskole, kulturskole, videregående skole og i fritidskulturlivet, og musikk er i stor grad også innhold i uformelle aktiviteter i sosiale og kulturelle kontekster blant barn og unge. En kulturskolelærer kan derfor gjerne ha undervisningsoppgaver knyttet til en eller flere av opplæringsarenaene med ulike krav og forventninger lærerens kompetanse (Kulturskoleutvalget, 2010). Utgangspunktet for drøftingen er den nye rammeplanen for kulturskolene som ble utgitt høsten 2016. Selv om det kun er en veiledende rammeplan, og ikke en juridisk forskrift slik grunnskolens læreplanverk er, blir planen gjennom politiske vedtak i kommunene i større grad et forpliktende styringsdokument enn tidligere. Det har konsekvenser for forventningene til kulturskolelærerrollen, og teksten drøfter balansen mellom tilpassing til yrkeslivets forventninger og kravet til profesjonalitet. Problemstillingen for artikkelen er: Hvilken kompetanse trenger den profesjonelle kulturskolelæreren i framtidas arbeidsmarked?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2017:10
dc.subjectmusikkpedagogernb_NO
dc.subjectkulturskolelærerenb_NO
dc.subjectsammensatt yrkesfeltnb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.titleDen profesjonelle kulturskolelæreren i et sammensatt yrkesfeltnb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumberS. 115-125nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record