Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Merete
dc.date.accessioned2020-11-02T09:50:37Z
dc.date.available2020-11-02T09:50:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686008
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractSAMMENDRAG - Denne masteroppgaven tar for seg temaet håp i musikkterapi innen psykisk helsevern. Med en kvalitativ, hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming og semistrukturerte intervjuer med fire musikkterapeuter søker den å svare på følgende problemstilling: Hvilken rolle kan håp ha i musikkterapeuters arbeid innen psykisk helsevern? Studien har benyttet tematisk analyse. Analysen førte så til fem hovedkategorier og til sammen tolv underkategorier: Hovedkategorien håp som tema i musikkterapi fikk underkategoriene håp som konkret eller underliggende tema, å bære håpet for pasienten, og håp, forhåpninger og drømmer. Under kategorien mål kommer underkategoriene tro og motivasjon. Kategorien fokus på ressurser fikk mestring og meningsfulle aktiviteter som underkategorier. Kategorien om relasjoner fikk en annen måte å være sammen på, og tilstedeværelse og aksept som underkategorier. Glede og vitalitet har gylne øyeblikk og musikk som pusterom som underkategorier. Disse kategoriene har blitt drøftet med en særlig vekt på salutogenetisk helseforståelse og teorier fra musikkterapifeltet og positiv psykologi. Emneord: musikkterapi, håp, psykisk helsevern, recovery, mål, tro, meningsfulle aktiviteter, glede, vitalitet.en_US
dc.description.abstractABSTRACT - This master thesis explores hope as a theme in music therapy and mental health care. The study uses a qualitative, hermeneutic phenomenological approach and semistructured interviews with music therapists to seek answers to the research question posed by the study: What is the significance of hope in music therapeutic work within mental health care? The analytic method used in the study is thematic analysis. The analysis led to five main categories and twelve subcategories. The first main category is about hope as a theme in music therapy, with its subcategories about hope as a concrete or underlying theme, to carry the hope for the patient, and hopes and dreams. The second category about goals contains the subcategories to believe in one self and motivation. The third category is about focusing on resources, and contains the subcategories mastery and meaningful activities. The fourth category about relationships has the subcategories about alternative ways to be together, and presence and accept. The fifth and last category is about joy and vitality and contains the subcategories meaningful moments and music as a break. The results are discussed from a salutogenetic point of view supplemented with theories from the field of music therapy and positive psychology. Keywords: music therapy, hope, mental health care, mental illness, recovery, goals, meaningful activities, joy, vitality.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020
dc.subjectmusikkterapien_US
dc.subjecthåpen_US
dc.subjectpsykisk helsevernen_US
dc.subjectrecoveryen_US
dc.subjectmålen_US
dc.subjecttroen_US
dc.subjectmeningsfulle aktiviteteren_US
dc.subjectgledeen_US
dc.subjectvitaliteten_US
dc.subjectmusic therapyen_US
dc.subjecthopeen_US
dc.subjectmental health careen_US
dc.subjectmental illnessen_US
dc.subjectrecoveryen_US
dc.subjectgoalsen_US
dc.subjectmeaningful activitiesen_US
dc.subjectjoyen_US
dc.subjectvitalityen_US
dc.titleHåp i musikkterapi. En kvalitativ studie om hvilken rolle håp kan ha i musikkterapeuters arbeid innen psykisk helsevernen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113en_US
dc.source.pagenumber79 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel