Show simple item record

dc.contributor.authorRogstad, Benedicte
dc.date.accessioned2021-12-14T12:27:20Z
dc.date.available2021-12-14T12:27:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2834191
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractAbstract - This study explores the experiences of a selection of people using music on their own, through situations and life stages normally considered as challenging, and how music is used as a coping resource. An online, anonymous questionnaire with 278 completed responses, provided the source of data. The survey consisted of both multiple choice and open-ended questions. It was mainly the latter, where the respondents could write their own answers, that laid the foundation of the presented theory. The results show that music is used by the respondents in many different parts of everyday life – even in challenging times. Half of the respondents reported that, in these times, the importance of music was found in factors different from when they usually listen to music. Music helped respondents become aware of their own emotions, offering the chance to both vent and regulate their emotions. Music also helped respondents feel they were not alone and gave them a feeling of being understood. Music provided an opportunity for relaxation and tranquility, yet could also provide joy, hope and motivation, as well as creating dreams. Similarly, music could also amplify any negative emotions. Music therapists have useful expertise about the influence of music, which may be applied to guide people in their use of music as a coping resource. Keywords: Music and health, coping, challenging situations, public health, music and emotions, emotional regulation, self-careen_US
dc.description.abstractSammendrag - I denne studien utforskes det hvilke erfaringer et utvalg mennesker har hatt med å bruke musikk på egenhånd gjennom utfordrende situasjoner og livsfaser som normalt oppleves utfordrende, og hvordan musikken benyttes som en mestringsressurs. Datamaterialet ble innhentet via en nettbasert, anonym spørreskjemaundersøkelse med 278 gjennomførte besvarelser. I tillegg til spørsmål med forhåndsgitte svaralternativer, ble det benyttet åpne spørsmål der respondentene kunne svare med egne ord. Det er i hovedsak disse åpne besvarelsene som har dannet grunnlaget for teorien som blir presentert. Resultatene viser at respondentene benytter musikk i mange ulike deler av hverdagen – også i utfordrende perioder. For halvparten av respondentene var det andre faktorer i musikken som da ble viktige, sammenliknet med musikklytting ellers. Musikk hjalp respondenter å bli bevisst følelsene, få utløp for disse, samt regulere følelser. Musikk bidro også til en følelse av å ikke være alene og en opplevelse av å bli forstått. Musikk gav mulighet for avkobling og ro, og kunne også gi glede, håp motivasjon og skape drømmer. Men, musikk kunne også forsterke de vanskelige følelsene. Musikkterapeuter innehar nyttig kompetanse om musikkens påvirkningskraft og kan benyttes som veiledere rundt egen musikkbruk som en mestringsressurs. Nøkkelord: musikk og helse, mestring, utfordrende situasjoner, folkehelse, musikk og følelser, emosjonsregulering, egenomsorgen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020
dc.subjectmusikk og helseen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectutfordrende situasjoneren_US
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.subjectmusikk og følelseren_US
dc.subjectemosjonsreguleringen_US
dc.subjectegenomsorgen_US
dc.subjectmusic and healthen_US
dc.subjectcopingen_US
dc.subjectchallenging situationsen_US
dc.subjectpublic healthen_US
dc.subjectmusic and emotionsen_US
dc.subjectemotional regulationen_US
dc.subjectself-careen_US
dc.title«Musikken er som en lyttende venn». En spørreskjemaundersøkelse om musikkbruk i utfordrende situasjoner og livsfaser.en_US
dc.title.alternative«Music is like a listening friend» A questionnaire survey concerning the use of music in challenging situations and life stagesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113en_US
dc.source.pagenumberviii, 96 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record