Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIngebretsen, Sandra
dc.date.accessioned2015-07-08T12:42:18Z
dc.date.available2015-07-08T12:42:18Z
dc.date.issued2015-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/292903
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractSummary. - . This master thesis focuses on bullying in kindergarten and the use of music and music therapy in the prevention of this problem. It is a qualitative study, which uses qualitative semi-structured research interviews as data collection method. Informants in the study are two managers and three music therapists working at Kindergartens Educational Resource Center. The research question that this study aims to shed light on is: How can we understand the capabilities of, and opportunities for music therapy/the music therapist to contribute to the kindergarten general education, in light of bullying prevention? The findings of the study can be summarized in these categories: Bullying - an inflamed term, Music as a medium for bullying prevention in kindergarten and Music therapy as a measure of bullying prevention in kindergarten. Under these categories, the study discusses the term of bullying, its complexity and experiences of bullying as a term in a kindergarten context. The study further discusses the music's ability to promote happiness, coping, empathy, fellowship and music therapy as an arena for bullying prevention through its association with communication and play. These findings are discussed in relation to theories on bullying and prevention in kindergarten, and music therapy theory. - Keywords: Bullying, prevention, music, music therapy, joy, coping, empathy, fellowship, communication and play. - . - . - . - . Sammendrag. - Denne oppgaven retter seg mot mobbing i barnehagen og bruk av musikk og musikkterapi i forebygging av denne problematikken. Det er en kvalitativ studie som tar i bruk kvalitative semistrukturerte forskningsintervjuer som datainnsamlingsmetode. Informantene i studien er to ledere og tre musikkterapeuter som jobber ved Barnehagenes Pedagogiske Fagsenter. Problemstillingen som denne studien ønsker å belyse er: Hvordan kan vi forstå musikkterapiens/musikkterapeutens evner til, og muligheter for å bidra inn i barnehagens allmennpedagogikk, i lys av mobbeforebyggende arbeid? Funnene i studien kan oppsummeres i disse tre hovedkategoriene: Mobbing – et betent begrep, Musikk som medium i mobbeforebyggende arbeid i barnehagen og Musikkterapi som tiltak i mobbeforebyggende arbeid i barnehagen. Gjennom underkategorier diskuteres blant annet mobbebegrepets kompleksitet og opplevelser av begrepets plass i barnehagesammenheng, musikkens evne til å fremme glede, mestring empati, felleskap og musikkterapien som møteplass i mobbeforebyggende arbeid gjennom dens tilknytning til kommunikajson og lek. Funnene blir drøftet opp mot teori omkring mobbing og forebygging i barnehagen og musikkterapeutisk teori. - Nøkkelord: Mobbing, forebygging, musikk, musikkterapi, barnehage, glede, mestring, empati, felleskap, kommunikasjon og lek.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2015
dc.subjectbullying preventionnb_NO
dc.subjectmusicnb_NO
dc.subjectmusic therapynb_NO
dc.subjectcommunication and playnb_NO
dc.subjectempathynb_NO
dc.subjectfellowshipnb_NO
dc.subjectforebygging av mobbingnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectkindergartennb_NO
dc.subjectkommunikasjon og leknb_NO
dc.subjectempatinb_NO
dc.subjectfellesskapnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titleMusikkterapi mot mobbing. Perspektiv på musikkterapi i barnehagen; musikk som ressurs i mobbeforebyggende arbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113nb_NO
dc.source.pagenumber67, [15] s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel