Total Visits

Views
Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 181901
Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi1883
Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En randomisert kontrollert pilotstudie1872
Musical life stories : narratives on health musicking1824
Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi1784
Vurdering i musikkfag. En deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen1759
Eufonium i Norge : tradisjon og innovasjon. En undersøkelse av norsk utøverpraksis på eufonium belyst gjennom Forsvarets musikk og fire kvalitative intervjuer.1513
Aural awareness in ensemble rehearsals. A qualitative case study of three undergraduate chamber music ensembles playing Western classical music1448
Musikk for demensrammede, en livsnødvendighet?1386
Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk1310