• Digital musikkproduksjon i kulturskolen 

      Aasbø, Olav Renolen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2021, Master thesis, 2021)
      Sammendrag - Denne masteroppgaven er en studie av kulturskolens fagtilbud innenfor digital musikkproduksjon. I kulturskolesammenheng er dette et fagtilbud som har vokst frem i løpet av de siste 10-15 årene, og som det ...