• Frå gymsal til Garage. Samfunnsmusikkterapi på DPS 

  Lydvo, Øystein (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Dette er historia om bandet Funny Hearts, som var eit musikkterapitilbod på eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) i tre år. Det som skil Funny Hearts frå andre musikkterapiband eg har jobba med i psykisk helsevern, er at ...
 • Therese - en videofortelling 

  Næss, Tom (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Fra å være gitt opp av leger som mente det var best at Therese skulle få dø, til å opptre og musisere sammen med familiemedlemmer er det en lang vei. Musikkterapien har hatt en stor betydning på denne veien. Men dette hadde ...
 • Lek og samhandling med et barn med autisme 

  Nettum, Lena Brennskag (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Oscar var to og et halvt år og gikk i barnehage. Han ble beskrevet som en glad og fornøyd gutt, aktiv og nysgjerrig, men som i liten grad var i samspill med de andre barna. Han var vandrende og søkende, med lite blikkontakt ...
 • Musikkterapi som nærmiljøtiltak. En casefortelling med inspirasjon fra Trieste-modellen 

  Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  I denne teksten vil jeg fortelle historien om en bruker av musikkterapi, heretter kalt Elisabeth. Fortellingen om Elisabeth, som for øvrig er satt sammen av ulike caseforløp for å sikre anonymitet, retter blikket mot ...
 • "Kan kråka komme?" Musikkterapi i møte med livstruende sykdom og palliativ omsorg 

  Noer, Marte Lie (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Når et barn kommer til avdelingen, er det barnet som et medlem i familien som kommer. Familien blir mitt arbeidsfelt. Intensjonen er å bringe det inn i samspillet som kan styrke familiens resiliens og skape et kreativt rom ...

View more