• Å lage lyd. En kvalitativ studie om trommesettets terapeutiske muligheter 

      Dahlback, Sverre Haugland (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
      Sammendrag - Denne studien utforsker trommesettets terapeutiske mulighet i musikkterapuetisk praksis. Forskning er gjort i forhold til master oppgave i musikk terapi gjennom studiet fra Norges musikkhøgskole. Fokuset er ...