• Video som observasjons- og analyseverktøy: Å se med «mikroskop» 

      Galaasen, Signe Marie (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
      Denne teksten handler om bruk av video for å observere samspill i musikkterapi mellom nære voksne og barn med multifunksjonshemminger. I første del av artikkelen diskuteres video som redskap i analyse og observasjon, samt ...