• Et dialogisk perspektiv på musikk som terapi 

      Garred, Rudy (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Det har vært vanlig å skille mellom to hovedformer for musikkterapi: Musikk i terapi, og musikk som terapi. Musikk i terapi er bruken av musikk innenfor allerede etablerte former for praksis hvor musikken ikke selv er ...